Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Sơ kết kì 1. 2019-2020

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:21' 08-07-2020
  Dung lượng: 17.8 KB
  Số lượt tải: 9
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS BẮC SƠN
  TỔ KHTN
  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
  Bắc Sơn, ngày 26 tháng 12 năm 2019
  BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I
  Năm học: 2019 - 2020
  I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 -2020.
  1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:
  - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của nhà trường.
  - Hưởng ứng và thực hiện tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.
  - Thực hiện tốt chủ đề năm học: “ Vì học sinh than yêu”; xây dựng trường học kỷ cương – văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”
  - Quan hệ tốt với phụ huynh và nhân dân, Luôn là tấm gương cho học sinh noi theo
  2. Hoạt động chuyên môn:
  a. Ưu điểm:
  - 100% giáo viên trong tổ đều hoàn thành nội dung chương trình học kỳ I theo quy định đúng tiến độ của nhà trường và cấp trên.
  - Đa số giáo viên thực hiện tốt quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về chuyên môn:
  + Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.
  + Nội dung bài soạn đầy đủ và đúng nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ phù hợp với năng lực, phẩm chất học sinh theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức trình bày tương đối khoa học
  + Làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện mô hình THM
  + Tham gia tích cực trong việc vận động và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc nghiên cứu khoa học. ( 1 giải: 2)
  + Tham gia tập huấn theo sự điều động của phòng giáo dục
  + Phân công dạy thay cho các đồng chí đi tập huấn, nghỉ ốm kịp thời
  * Công tác hội giảng:
  - Tích cực trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi các cấp:
  + Tổng số GV tham gia hội giảng: 5/9
  Tổng số giờ dự: 8 tiết
  Số giờ xếp loại giỏi: 3 giờ
  Số giờ xếp loại khá : 5 giờ
  * Kiểm tra hồ sơ, giáo án giáo viên
  + Giáo án kiểm tra vào thứ 2, 3 hàng tuần
  +Lịch báo giảng kiểm tra vào thứ 3 hàng tuần
  *Số chuyên đề trong học kỳ 1:
  + Chuyên đề: Dạy học theo mô hình THM trong môn KHXH 8( phân môn Hóa học) - theo mô hình THM
  - Công tác Kiểm tra chấm chữa và đánh giá được đa số các giáo viên trong tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới, thực hiện đúng theo hướng dẫn của mô hình THM
  + Các đề kiểm tra giữa kì và cuối kì đều có 4 mã đề có Ma trận và đáp án biểu điểm được tổ trưởng và ban giám hiệu duyệt.
  + Việc chấm chữa cơ bản đã chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố găng trong học tập.
  + Đa số các giáo viên đã vào điểm đúng quy chế và thời gian quy định.
  * Sinh hoạt chuyên môn NCBH:
  - Đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn NCBH cấp cụm:
  b. Nhược điểm:
  - Việc soạn bài của một số tiết của còn một số khuyết điểm như: Chưa chú ý đến nhiều đối tượng học sinh, chưa có ngày soạn, ngày giảng, chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, ma trận đề còn sơ sài, chưa khoa học, giáo viên soạn giáo án bằng máy nhưng còn sai sót, sai chính tả, cách đề lề giáo án chưa khoa học- Một số tuần ký duyệt kế hoạch dạy học còn chậm so với quy định.
  - Công tác dự giờ chưa thường xuyên, chưa đạt chỉ tiêu, việc xếp loại các giờ dự còn mang tính hình thức, chưa chính xác với thực tế
  - Việc viết Sáng kiến kinh nghiệm còn ít, chưa có sự đầu tư công sức, trí tuệ, chất lượng còn thấp, mang tính đối phó.
  - Việc sử dụng đồ dùng dạy học chưa thực sự hiệu quả giáo viên chưa cập nhật vào sổ mượn trả thiết bị kịp thời.
  - Công tác hội giảng còn chậm, chưa mang tính thúc đầy phong trào, chưa có tác dụng thúc đẩy, tỉ lệ tham gia hội giảng cấp huyện chưa cao
  - Công tác chủ nhiệm lớp còn chưa thực sự hài hòa giữa giáo viên và học sinh, lớp chủ nhiệm còn học sinh chậm tiến.
  - Chất
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML