Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Kiểm tra học kì 2 KHTN 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Thượng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:11' 18-06-2021
  Dung lượng: 25.3 KB
  Số lượt tải: 93
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT ÂN THIĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
  TRƯỜNG THCS BẮC SƠNMôn: KHTN 9
  Năm học: 2020-2021
  (Thời gian 90 phút không kể phát đề)
  ĐỀ BÀI
  Câu 1: Cho 23 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2thoát ra (ở đktc) là
  A.11,2 lít B.8,4 lít C.5,6 lít D.2,8 lít
  Câu 2: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?
  A.P: AABbDD X AABbDD B.P: aabbdd X aabbdd
  C.P: AaBBDD X Aabbdd D.P: AAbbDD X aaBBdd
  Câu 3: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:
  A.Các cá thể khác loài B.Các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ
  C.Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây D.Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  Câu 4: Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?
  A.C2H6O, C3H8, C2H2 B.C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl
  C.C2H6O, CH4, C2H2 D.C2H4, C3H7Cl, CH4
  Câu 5: Chiếumộttiasángvuônggócvớibềmặtthuỷtinh. Khiđógóckhúcxạcógiátrị:
  A.0o B.45o C.60o D.90o
  Câu 6: Dẫn 2,8 lít (ở đktc) hỗn hợp khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 4 gam brom đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
  A.40 % ; 60% B.80 % ; 20% C.30 % ; 70% D.50 % ; 50%
  Câu 7: Trường hợp nào sau đây hiện tượng thoái hóa giống xảy ra?
  A.Cà chua tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  B.Đậu Hà Lan tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  C.Ngô tự thụ phấn liên tục qua nhiều thế hệ
  D.Chim bồ câu thường xuyên giao phối gần
  Câu 8: Công thức cấu tạo của rượu etylic là
  A.CH3 – O – CH3 B.CH3 – CH2 – OH C.CH2 – CH2 – OH2 D.CH2 – CH3 – OH
  Câu 9: Đểchữabệnhmắtlão,tacầnđeo:
  A.Kínhrâm B.Kínhviễnvọng C.Thấukínhhộitụ D.Thấukínhphânkỳ
  Câu 10: Trong các hiđrocacbon sau khi đốt hiđrocacbon nào sinh ra nhiều muội than ?
  A.C2H4 B.C2H6 C.CH4 D.C6H6
  Câu 11: Mộtngườicao1,5m,đứngcáchmộtmáyảnh2m. Phimcáchvậtkính5cm. Hỏiảnhngườiấytrênphimcaobaonhiêucm?
  A.6cm B.60cm C.0,6cm D.3,75cm
  Câu 12: Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?
  A.Etan B.Glucozơ C.Metan D.Axetilen
  Câu 13: Để có đủ cây trồng trong một thời gian ngắn đáp ứng yêu cầu sản xuất, người ta tách bộ phận nào của cây để nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặt trong ống nghiệm?
  A.Mô phân sinh B.Tế bào rễ
  C.Mô sẹo và tế bào rễ D.Mô
  Câu 14: Haikínhlúpcóđộbôịgiáclà4Xvà5X. Tiêucựcủahaikínhlúpnàylầnlượtlà?
  A.100cmvà125cm B.5cmvà6,26cm C.6,25cmvà5cm D.125cmvà100cm
  Câu 15: Đểkhắcphụctậtcậnthịtacầnđeo:
  A.Thấukínhphânkỳ B.Kínhlão C.Kínhrâm D.Thấukínhhộitụ
  Câu 16: Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp:
  A.Nhân bản vô tính B.Sinh sản hữu tính
  C.Gây đột biến gen D.Gây đột biến dòng tế bào xôma
  Câu 17: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa giống ở cây giao phấn là:
  A.Do tự thụ phấn bắt buộc
  B.Do lai khác thứ
  C.Do giao phấn xảy ra ngẫu nhiên giữa các loài thực vật
  D.Do lai giữa các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  Câu 18: NhìnánhsángtrắngphảnxạtrênmặtghicủamộtđĩaCDtasẽthấyánhsáng:
  A.Vàng B.Trắng
  C.Đủmọimàu D.Khôngthấyánhsángmàu
  Câu 19: Nếutănghiệuđiệnthếởhaiđầuđườngdâytảiđiệnlên100lầnthìcôngsuấthaophívìtoảnhiệttrênđườngdâydẫnsẽ:
  A.giảmđi100lần B.giảmđi10000lần C.tănglên100lần D.tănglên200lần
  Câu 20: Tại sao cônsixin có thể tạo ra thể đa bội?
  A.Cônsixin kích thích sự hợp nhất của 2 tế bào lưỡng bội và tạo ra tế bào đa bội
  B.Cônsixin gây đứt một số sợi thoi phân bào làm cho một số cặp nhiễm sắc thể không phân li và tạo ra tế bào đa bội
  C.Cônsixin kích thích sự nhân đôi của các nhiễm sắc thể và tạo ra tế bào đa bội
  D.Cônsixin cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho toàn bộ nhiễm sắc thể không phân li
   
  Gửi ý kiến

  Nhúng mã HTML